Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Start Over ons Verklaring Statuten Reglement Werk / werkgelegenheid Een intellectuele en maatschappelijke ramp Kantelend de Waal in ? Actieplan werkgelegenheid humaniora Proeve van een academisch arbeidsmodel Cijfers academische werkgelegenheid 1990 - 2014 Publicaties Arnhemse Courant 1811 - 1888 Satire in ballingschap. De Gedenkschriften van Martinus Scriblerus, 1714 - 1741 - 1791 / '92 Johan graaf van Welderen, 1711-1724 Om de staat van Staten Publicatielijst Contact Samenwerking Werkgroep HistorieRijkNijmegen 

Cijfers academische werkgelegenheid 1990 - 2014

Een scheefgroei in getallenCijfers werkgelegenheid academisch onderwijs en onderzoek 1990 - 2014

De onderstaande cijfers zijn gebaseerd op het onderzoek van de VAWO (Vakbond voor de Wetenschap), zoals gepubliceerd in VAWOVISIE, jrg. 46, 1 (januari 2014) 3, 5.De cijfers tonen een ontluisterend beeld van de teruggang van de academische werk-gelegenheid; en van de scheefgroei in de verhouding tussen de aantallen studenten en docenten en tussen de aantallen wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke personeelsleden gedurende de 25 jaren neoliberaal onderwijs- en onderzoeksbeleid vanaf 1990 tot en met 2014.1. Aantallen studenten aan Nederlandse universiteiten 170.000, oplopend vanaf 1990 250.000 in 20142. Wetenschappelijk personeel (WP), vast en tijdelijk, fulltime en parttime, berekend in fulltime-banen:20.000 rond 1990, sindsdien aflopend 15.000 in 2014 3. Aantal promovendi: 3200 promovendi rond 2000 8700 promovendi in 20144. WP met een vaste functie, parttime of fulltime:15.000 banen in 1990 9000 banen in 20145. WP met een vaste én fulltime functie, uitgedrukt in het aantal werknemers:4036 mensen rond 2000 3270 mensen in 2012jaren 2000 - 2012: verlies van 766 vaste fte.-banen6. WP met tijdelijk contract:in 1995: 23 % van wie 12 % eind 2012: 41 % van wie 30 % zonder kans op verlenging zonder kans op verlenging 7. Tijdelijk wetenschappelijk personeel:promovendi niet meegeteld: met promovendi:41 % van het totale WP eind 2012 61 % van het totale WP eind 2012 en volgende jaren 8. Niet-wetenschappelijk personeel, vast en tijdelijk, fulltime en parttime, berekend in fulltime-banen:18.000 rond 1990 17.000 in 20149. Niet-wetensch. personeel met vaste functie:15.660 fulltime-banen in 1990 14.790 fulltime-banen in 201410. Niet-wetensch. personeel met tijdelijk contract:2340 fulltime-banen in 1990 2210 fulltime-banen in 201411. Aanstellingen niet-wetenschappelijk personeel, over de gehele periode 1990 - 2014:vaste aanstellingen: 87 %tijdelijke banen: 13 %Samenstelling staatje: dr. P.J.H.M. Theeuwen, Stichting Fenix / Werkgroep HistorieRijkNijmegen, 7 maart 2015.