Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Start Over ons Verklaring Statuten Reglement Werk / werkgelegenheid Een intellectuele en maatschappelijke ramp Kantelend de Waal in ? Actieplan werkgelegenheid humaniora Proeve van een academisch arbeidsmodel Cijfers academische werkgelegenheid 1990 - 2014 Publicaties Arnhemse Courant 1811 - 1888 Satire in ballingschap. De Gedenkschriften van Martinus Scriblerus, 1714 - 1741 - 1791 / '92 Johan graaf van Welderen, 1711-1724 Om de staat van Staten Publicatielijst Contact Samenwerking Werkgroep HistorieRijkNijmegen 

Over ons

Stichting Genootschap Fenix voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek en Academisch Maatschappelijk Werk

Contactgegevens en korte informatieDe Stichting Genootschap Fenix, opgericht op 11 november 2010, is een reactie op de veranderingen die in de periode 1982-2010 plaatsvonden ten aanzien van de inhoudelijke kwaliteit en de werkgelegenheid in het hoger en middelbaar onderwijs en de beoefening van de wetenschap, in het bijzonder op het gebied van de humaniora: jaren van ingrijpende bezuinigingen, reorganisaties en toenemende bureaucratisering.De Stichting bouwt een eigen fonds op ter ondersteuning van academisch gevormde onderzoekers, docenten en publicisten in de humaniora die zonder aanstelling bij een universiteit of ander wetenschappelijk instituut, of met een (te) beperkte aanstelling in het middelbaar onderwijs werken, zelfstandig en met eigen geldmiddelen onderzoek doen, lezingen geven en publiceren, of hun vakkennis inzetten bij nonprofit-organisaties op maatschappelijk gebied.Ook academici die op het literaire vlak werkzaam zijn, kunnen onder bepaalde voorwaarden door de stichting worden ondersteund. De Stichting is bedoeld voor mensen die expliciet werk zoeken en / of werkzaam zijn op vakinhoudelijke basis, dus onderzoekers, leraren etc., maar richt zich niet op mensen die een managementfunctie of ambtelijke taak beogen die buiten het vakinhoudelijke werk valt. Wie in aanmerking komt, kan zich voor € 25 per jaar als ‘medewerker’ van de stichting inschrijven en ontvangt vervolgens zoveel steun als de stichting kan bieden. Voorlopig bestaat de financiële steun uit kleine bedragen (ca. € 30 à 35), voor bijv. aankoop van literatuur of bezoek aan archief of bibliotheek.Donateurs zijn uiteraard van harte welkom. De minimumdonatie per jaar is € 25. Deze geeft elke donateur recht op een publicatie naar keuze, geschreven door een Fenix-medewerker of -bestuurder.De stichting is statutair gevestigd te Nijmegen en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland, onder nummer 51262371.Het bestuur bestaat voorlopig uit de oprichters, mw. drs. A. Groustra (secretaris) en dr. P. Theeuwen (voorzitter / penningmeester). Zij fungeren als contactpersonen. Bij hen kan men nadere informatie over achtergrond en doel van de stichting opvragen.In de Commissie van Aanbeveling en Advies hebben zitting: mw. prof. dr. E.M. Mulder, emerita-hoogleraar musicologie (Radboud Universiteit Nijmegen) en mw. drs. G.M.W. Ruitenberg, hoofd van het Platform Particuliere Archieven.Correspondentieadres: Wedesteinbroek 10-47, 6546 RA Nijmegen; tel. 024-3777367E-mail: p.theeuwen@chello.nl.Bankrekening: NL 19 RABO 3662 4603 35