Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Start Over ons Verklaring Statuten Reglement Werk / werkgelegenheid Een intellectuele en maatschappelijke ramp Kantelend de Waal in ? Actieplan werkgelegenheid humaniora Proeve van een academisch arbeidsmodel Cijfers academische werkgelegenheid 1990 - 2014 Publicaties Arnhemse Courant 1811 - 1888 Satire in ballingschap. De Gedenkschriften van Martinus Scriblerus, 1714 - 1741 - 1791 / '92 Johan graaf van Welderen, 1711-1724 Om de staat van Staten Publicatielijst Contact Samenwerking Werkgroep HistorieRijkNijmegen 

Publicatielijst

Publicatielijst van werken en bijdragen van medewerkers en donateurs van Stichting Fenix,bijgewerkt vanaf de oprichting van Stichting Fenix in 2010

Besseling, S., 'Joan Jacob Mauricius (1692-1768): Bouwstenen voor een biografie. Deel II, 1737-1742', in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weijerman, jrg. 39 (2016) nr. 2.Besseling, S., 'Joan Jacob Mauricius (1692-1768): Bouwstenen voor een biografie. Deel III, 1742-1747', in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weijerman, jrg. 40 (2017) nr. 1.Besseling, S., 'Joan Jacob Mauricius (1692-1768): Bouwstenen voor een biografie. Deel IV, 1747-1751', in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weijerman, jrg. 40 (2017) nr. 2.Besseling, S., 'Joan Jacob Mauricius (1692-1768): Bouwstenen voor een biografie. Deel V, 1751-1768', in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weijerman, jrg. 41 (2018) nr. 1.Besseling, S., 'De slag om Purmerend op 30 mei 1574', in: Historisch Purmerend nr. 44 (sept. 2016).Besseling, S., 'Slot Purmerstein in bestuurlijke en maatschappelijke context, 1410-1741/1795, in: G.P. Alders (red.), Slot Purmerstein te Purmerend. Archeologisch en historisch onderzoek naar de statusrijke woning van Willem Eggert, 54-77.Besseling, S., 'Johanna Turner 1696-1761(?). Een religieuze vrijdenker in de achttiende eeuw', in: B. Gasenbeek (red.), Vrijdenken en humanisme in Nederland. 40 plekken van herinnering (Bussum 2016).Besseling, S., Goudriaan, K., 'De neergang van het St. Ursulaklooster, ca. 1520-1580', in: V. Nijenhuis, K. Goudriaan, Vrouwen en Vroomheid. De boetvaardige zusters van het Sint-Ursulaklooster in Purmerend, 1392-1572 (Hilversum 2017) 137-148.Besseling, S., 'De Purmerendse katholieken en de kloostererfenis na 1572', in: V. Nijenhuis, K. Goudriaan, Vrouwen en Vroomheid. De boetvaardige zusters van het Sint-Ursulaklooster in Purmerend, 1392-1572 (Hilversum 2017) 148-158.Besseling, S., 'Zeshonderd jaar geleden overleed Willem Eggert', in: Historisch Purmerend, nr. 45 (maart 2017).Besseling, J., 'Geschiedschrijving van Purmerend voor 1800', in: Historisch Purmerend, nr. 46 (september 2017).Besseling, J., 'De jonge jaren van Nicolaas Hoefnagel in Monnickendam en Purmerend'. Lezing voor de Stichting Jacob Campo Weijerman, oktober 2017. In vijf afleveringen beschikbaar op de blog: www.weijerman.nl.Besseling, J., 'De oorsprong van het Purmerendse patriciaat', in: Historisch Purmerend, nr. 47 (maart 2018).Besseling, J., Recensie van F. Jagtenberg, Willem IV. Stadhouder in roerige tijden (Nijmegen 2018), in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weijerman, jrg. 41 (2018) nr. 1.Bögels, G., (ed.), Sigmund Freud. Brieven aan Jeanne Lampl-de Groot 1921-1939 (Amsterdam 2012).Uitgave en vertaling van Freuds correspondentie met psychiater J. Lampl-de Groot, door mw. dr. G.F. Bögels, zenuwarts en leeranalytica.Bögels, G., (ed.), Sigmund Freud. Briefe an Jeanne Lampl-de Groot 1921-1939 (Giessen 2017). Uitgebreide Duitstalige versie van de Nederlandstalige editie van 2012.Comans, R., 'The City of conformity - Fahrenheit 451' (website Frame.land, 15 febr. 2018).Comans, R., 'Inside / outside the city - Code 46 '(website Frame.land, 26 maart 2018)Comans, R., 'River of Love, River of Life - The Seine meets Paris' (website Frame.land, 17 mei 2018).Comans, R., 'Vossenstreken in de woestijn - Five Graves to Caïro' (website In De Bioscoop, 18 juli 2018).Comans, R. 'Leven tussen hoop en vrees - The Road to Mandalay' (website In De Bioscoop, 22 juli 2018).Comans, R., 'Far from Men' (website Frame.land, 2 aug. 2018).Comans, R., 'Prime cut ' (website Frame.land, 27 aug. 2018).Comans, R., Gerommel op de grens - The Reports on Sarah and Saleem' (website In De Bioscoop, 1 sept. 2018).Comans, R., 'Cine Flashback - Prime Cut ' (website Cine). Nederlandstalige bewerking van het op 27 augustus verschenen artikel.Comans, R., 'Altijd onderweg uit liefde voor licht - Living the Light: Robby Müller ' (website In De Bioscoop, 16 sept. 2018).Comans, R., 'Cine Flashback - The Spiral Staircase ' (website Cine, 6 okt. 2018).Comans, R., 'Architecture Film Festival Rotterdam 2018 - Kun je geluk bouwen ?' (website Cine, 17 okt. 2018).Comans, R., 'Kom en zie - Het zaad van de oorlog' (website Cine, 17 okt. 2018).Comans, R., 'Cine Flashback - Maniac' (website Cine, 27 oktober 2018). Comans, R., 'City of Ups and Downs - Valparaiso ' (website Frame.land, 1 nov. 2018).Comans, R., 'Leiden International Film Festival 2018 (dl. 1) - klinkende klassiekers' (website In De Bioscoop, 4 nov. 2018).Comans, R., 'Cine Flashback - White Dog ' (website Cine, 13 nov. 2018).Groustra, A., ‘De ontwikkeling van de beleids- en controleorganen in het hertogdom Gelre in de jaren 1473–1538’, in: M. Evers, W. Frijhoff e.a., Het hertogdom Gelre. Geschiedenis, kunst en cultuur tussen Maas, Rijn en IJssel (Utrecht 2003) 179-186.Rijk geïllustreerde bundel over de Gelderse geschiedenis, kunst en cultuur vanaf ca. 1050 tot 2000, met nadruk op de late middeleeuwen (ca. 1200-1500) en de vroegmoderne tijd (ca. 1500-1870); 46 bijdragen, 616 pagina’s.Groustra, A., e.a., Een devote brug naar barmhartigheid. Nijmegen en zijn Broederschappen (Nijmegen 2011).Korte, van vele illustraties voorziene geschiedenis van de charitatieve en religieuze lekenbroederschappen te Nijmegen, vanaf circa 1340 tot op de dag van vandaag. Bundel n.a.v. de gelijknamige tentoonstelling in Museum de Stratemakerstoren, Nijmegen (november 2011 - februari 2012). 104 pagina’s.Groustra, A., De rekeningen van de Gelderse muntmeester Bernaert Proys (Voorburg 2013).Uitgave van twee muntmeestersrekeningen en bijbehorende brieven en documenten, periode 1480 - 1490; met uitvoerige politiek-historische en numismatische inleiding. 112 pagina's.Groustra, A., 'Met hengel, net en fuik. Visserij en visrecht in de Waal', in: Nijmeegs Katern, jrg. 27, 5 (december 2013) 66-74.Populair-wetenschappelijk artikel n.a.v. de expositie 'Vissen in de Waal' in Museum De Stratemakerstoren te Nijmegen.Groustra, A., Gasthuizen in middeleeuws Nijmegen; hospitaal, pelgrimsherberg of opvang voor de geestelijk zieke mens (ongepubliceerde lezing over vijf Nijmeegse gasthuizen, Nijmegen 2017). 9 pp.Gubbels, M., 'De civiele procesgang in eerste aanleg voor het Hof van Gelre en Zutphen in de zestiende eeuw: een eerste verkenning', in: M. Gubbels en C.J.H. Jansen (red.), Regio. Rechtshistorische opstellen aangeboden aan dr. P.P.J.L. van Peteghem.Rechtshistorische Reeks van het Gerard Noodt Instituut, dl. 53 (Nijmegen 2010). 298 pagina's.Gubbels, M., 'Van "volmachtichden" en "voirspraecken". De werkzaamheden van procureurs en advocaten bij het Hof van Gelre (1543-1610)', in: Arnhems Historisch Tijdschrift 32 (2012) 63-82.Gubbels, M., 'A Johanna Maris 1900-1996, historica en archivaris', in: I.D. Jacobs e.a. (red.), Biografisch Woordenboek Gelderland (Hilversum 2014) 110-114.Gubbels, M., 'Joost Sasbout 1487-1546, topambtenaar en kanselier', in: Biografisch Woordenboek Gelderland (Hilversum 2014) 137-141.Gubbels, M, 'Het archief als tweede huis. Leven en werk van mej. dr. A.J. Maris (1900-1996)', 2 dln., in: Arnhems Historisch Tijdschrift 35 (2015) 67-95, 106-126.Gubbels, M., Verhoeven, D., Wingens, M., Van den Bergh, S., (red.), Gelderland grensland. 2000 jaar verdeeld en verbonden (Nijmegen 2016). Bundel met bijdragen over diverse aspecten van 2000 jaar Gelderse geschiedenis.Gubbels, M., 'Bestuur en bestuurders aan de Markt, ca. 1300-1543', in: O. Boonstra, P. van Lunteren (red.), De Markt van Arnhem. 800 jaar wonen, werken, besturen en bezoeken (Arnhemse Geschiedenissen 3, Hilversum 2017) 67-92.Lewe, A., 'Invoer te lande verboden. Een verkenning van de handel over landwegen tussen Nederland en de Pruisische provincies Rheinland en Westfalen 1836 - 1857 (Hilversum 1995).Grondige dissertatie over deze weinig bekende maar verrassend uitgebreide handel via landwegen. Mulder, E. (ed.), Helene Nolthenius, Muziek tussen hemel en aarde. De wereld van het Gregoriaans (Nijmegen 2009). Heruitgave door mw. prof. dr. E. Mulder van het werk van Helene Nolthenius uit 1981.Mulder, E., Rede en vervoering. Helene Nolthenius 1920 - 2000 (Nijmegen 2009).Biografie van de musicologe, historica en romanschrijfster prof. dr. Helene Nolthenius.Mulder, E., De Sirenen zwegen. Psychoanalyse, mythe en kunst (Amsterdam 2011).Beschouwing over de mythische, religieuze en kustzinnige fundamenten van de Westerse cultuurgeschiedenis.Mulder, E., lezing The Ideology of Wagner's Stage; Adorno, Boulez, antisemitism, (Den Bosch, 26 september 2013); kritische bijdrage aan het Wagner-jaar, door mw. prof. dr. E. Mulder; pdf-bestand, te downloaden via de weblog http://www.ettymulder.nl.Mulder, E., Het vruchtbare land. Pierre Boulez Paul Klee. Zielsverwantschap (Maarn/Nijmegen 2015).Mulder, E., De diepte van kunst, een beschouwing over de hermeneutiek van Arnold Ehrenzweig (Amsterdam 2017).Mulder, E., List of publications, public lectures and research themes 1975-2017 (Lenoir Schuringstichting 2017). Reinders, T., Volkomen tijd. Gedichten (Maarn / Nijmegen 2009).Bundel met 48 prachtige gedichten. 61 pagina’s.Reinders, T., Flessenpost. Gedichten (Maarn / Nijmegen, 2010).Bundel met 32 prachtig geschreven gedichten. 45 pagina’s.Theeuwen, P., Pieter ’t Hoen en De Post van den Neder-Rhijn (1781-1787). Een bijdrage tot kennis van de Nederlandse geschiedenis in het laatste kwart van de achttiende eeuw (Hilversum, Verloren, 2002; dissertatie Nijmegen).Geschiedenis van het patriotse politieke periodiek De Post van den Neder-Rhijn (1781-1787), zijn redacteur Pieter ’t Hoen (1744-1828) en de achttiende-eeuwse patriottenbeweging. 842 pagina’s.Theeuwen, P., ‘Kringen rond een patriots intellectueel. Willem van Irhoven van Dam en zijn Courier van Europa (1783-1785)’, in: H. Bots, Sophie Levie (red.), Periodieken en hun kringen. Een verkenning van tijdschriften en netwerken in de laatste drie eeuwen (Nijmegen 2006) 125-147.Bundel met dertien bijdragen over geleerdentijdschriften en literaire, culturele en politieke periodieken, belicht via hun kringen van redacteuren en auteurs, uitgevers, correspondenten en lezers, in Europa en de Verenigde Staten, vanaf 1694 tot 1930. 343 pagina’s. Theeuwen, P.,‘Van patriotse idealen tot Bataafse praktijk. Twee ‘Posten van den Neder-Rhijn’ in vergelijkend perspectief, 1781-1787 – 1795-1799’, in: P. van Wissing (red.), Stookschriften. Pers en politiek tussen 1780 en 1800 (Nijmegen 2008) 231-252.Bundel met zestien bijdragen over politiserende kranten en politieke periodieken in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden gedurende de revolutietijd van de achttiende eeuw.367 pagina’s.Theeuwen, P., ' "De geachtste Nieuwspapieren leggen daar gereed". Een impressie van pers en politiek te Arnhem, 1781-1787', in: Arnhems Historisch Tijdschrift, jrg. 33, 3 (2013) 129-143.Bijdrage over de Arnhemse patriottenbeweging en het opvallende aandeel van Arnhemse correspondenten in de patriotse politieke weekbladen.Theeuwen, P., De Arnhemsche Courant, 1811-1888. Impressies van een Nederlandse liberale krant in de slotdecennia van de vroegmoderne tijd.Ongepubliceerde lezing over de Arnhemsche Courant en zijn opmerkelijke rol in de liberale bewegingen van de 19e eeuw; gehouden voor het Arnhems historisch genootschap 'Prodesse conamur', 25 oktober 2013. 17 pagina's.Theeuwen, P., 'De Staten van Gelderland, 1581-1584. Structurele hervormingen in het Gelders staatsbestel, eind zestiende eeuw: een tussenbalans in het Project Landdagsrecessen 1581-1798', in: Bijdragen en Mededelingen Gelre, CV (2014) 81-112.Theeuwen, P., 'Satire in ballingschap. De Gedenkschriften van Martinus Scriblerus den Jongen (Duinkerken 1791-1792) van Pieter 't Hoen', in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman, jrg. 37, 2 (2014) 242-255.Bijdrage over het gelijknamige patriotse, in ballingschap geschreven politiek-satirische maandblad. Theeuwen, P., 'Het Engelse voorbeeld van De Gedenkschriften van Martinus Scriblerus den Jongen (1791-1792)', uitgave in 2014 op: http://www.weyerman.nl, pp.1-7.Deze bijdrage behoort bij de vorige, en kan in geprinte tekst tezamen met 'Satire in ballingschap' worden aangeleverd. De Gedenkschriften gaan terug op het bijna gelijknamige, gezamenlijke satirische werk van de 'Scriblerus-Club', een groep Britse schrijvers in de eerste vier decennia van de achttiende eeuw, onder wie Alexander Pope en Jonathan Swift.Theeuwen, P., Concordans geschriften J.J. Weve (1910-1925) (Nijmegen 2016). Stichting Ruud van Beek / Bureau Archeologie Nijmegen; vergelijkende toegang tot de drie manuscripten van stadsarchitect J.J. Weve over zijn opgravingen, metingen en historisch onderzoek betreffende de Valkhofkapel en de Barbarossaruïne op het Valkhof te Nijmegen; 25 pp. Digitale publicatie op de website van het Regionaal Archief Nijmegen, waar de manuscripten berusten.Theeuwen, P., De 'Statenkogel'. Kalibers van de handvuurwapens van de Nederlandse krijgsmacht, 1567-1895 (Nijmegen 2016). Stichting Ruud van Beek / Bureau Archeologie Nijmegen; 38 pp.Theeuwen, P., Inleiding Stadsbestuur Nijmegen, 1196-1810. Inleiding op de geschiedenis van Nijmegen over de jaren 1196-1810, door het Regionaal Archief Nijmegen op zijn website gepubliceerd bij de digitale uitgave van de inventaris van J.A.B.M. de Jong op het stadsarchief over deze periode; zie website Regionaal Archief Nijmegen, Digitale Studiezaal; 43 pp.Theeuwen, P., 'De welsprekende van het schitterende negental'. Jacob Mattheus de Kempenaer (1793-1870), een impressie van zijn politieke achtergrond en werkzaamheid, 1793-1844', in: O. Boonstra, R. Nijhof (red.), 200 jaar De Kempenaer, advocaten te Arnhem (Hilversum 2016) 67-85. Theeuwen, P., 'Een conservatief-liberaal die steeds zichzelf gelijk bleef. Jacob Mattheus de Kempenaer op het nationale politieke toneel, 1844-1869', in: O. Boonstra, R. Nijhof (red.), 200 jaar De Kempenaer, advocaten te Arnhem (Hilversum 2016) 87-114.Wijngaarden, M. van, Waldus, W., Campenhout, K. van, Verweij, W., 'De IJsselkogge', in: Archeobrief 1 (maart 2013) pp. 2-7.Wijngaarden, M. van, Hessing, W., Schrijvers, R., Mogelijke oorzaken en verklaringen voor het (af)zinken van de IJsselkogge bij Kampen (Amersfoort, december 2014).Intern rapport, verkrijgbaar bij de Koninklijke Bibliotheek en in het e-depot van de uitvoerder van het archeologisch onderzoek, Vestigia B.V. Archeologie & Cultuurhistorie te Amersfoort.Wijngaarden, M. van, als medewerker aan de documentaire 'De historische feiten over de gezonken Kamper kogge' (RTV Oost, programma 'Overijssel vandaag', voorjaar 2015).Beschikbaar op https://www.youtube.com/watch?v=JaxugVaJ1KQ.Satink, M., 'Kogge toont gouden eeuw Hanzesteden', in: Reformatorisch Dagblad (03-02-2016) p. 11. Interview met M. van Wijngaarden over het onderzoek naar de Hanzekogge.Wijngaarden, M. van, als medewerker aan de documentaire 'Het mysterie van de IJsselkogge' (RTV Oost, Beleef ! Media, Wijhe, maart 2016), documentaire i.v.m. het lichten van de kogge; beschikbaar op https://www.youtube.com/watch?v=DazQ7L.fqKlM.