Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Start Over ons Verklaring Statuten Reglement Werk / werkgelegenheid Een intellectuele en maatschappelijke ramp Kantelend de Waal in ? Actieplan werkgelegenheid humaniora Proeve van een academisch arbeidsmodel Cijfers academische werkgelegenheid 1990 - 2014 Publicaties Arnhemse Courant 1811 - 1888 Satire in ballingschap. De Gedenkschriften van Martinus Scriblerus, 1714 - 1741 - 1791 / '92 Johan graaf van Welderen, 1711-1724 Om de staat van Staten Publicatielijst Contact Samenwerking Werkgroep HistorieRijkNijmegen 

Werkgroep HistorieRijkNijmegen

De Werkgroep HistorieRijkNijmegen (HRN) is een kleine werkgroep van professionele historici enandere professionals uit de Leteren die zich specialiseert op het bestuderen van weinig bekende deel-onderwerpen uit de geschiedenis van de stad Nijmegen en naaste omgeving.Een jaarlijkse activiteit van Werkgroep HRN vormt het verlenen van medewerking aan de Maand van Geschiedenis in oktober, waaraan de groep in de vormvan teksten en expositiemateriaal iedere keer een bijdrage tracht te leveren, bij voorkeur op basis van originele bronnen. Vaak betreft het materiaal dat door eerdere onderzoekers zelden of nooit is geraadpleegd. Hieronder geven wij een voorbeeld van het werk van HRN in het kader van de pop up - tentoonstellingen tijdens de Maand van de Geschiedenis, inclusief een stukje academische opstandigheid dat in de huidige omstandigheden maar al te zeer nodig is:Een opstandige column: van het jaar 1585 tot het jaar 2018 en verder...Vanaf het moment dat in 1566 de Beeldenstorm losbarstte, ontwikkelde zich de Nederlandse Opstand tegen Spanje, die de Nederlanden van 1567 tot in 1648 in zijn greep hield. Een Opstand tegen de landsheer van de Nederlanden, de Spaanse koning Filips II en zijn opvolgers, die de rechten van de Nederlandse edelen en steden schonden en de opkomst van de calvinistische, protestantse godsdienst tevergeefs in de kiem probeerden te smoren. In deze circa tachtig jaren van politieke en religieuze strijd en verwarring ontstond de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, de onafhankelijke Noordnederlandse staat die de basis vormde voor ons huidige Nederland.Een groot deel van Gelderland maakte vanaf 1578 een krachtige protestantisering door. In Nijmegen bleven de calvinisten een minderheid, hoewel ze een overheersende invloed kregen. Op 6 maart 1585 pleegde de katholieke meerderheid van de Nijmeegse bevolking een staatsgreep of liever 'stadsgreep', joeg de predikanten en het garnizoen van de calvinistische Gelderse Staten de stad uit, zette de stadsregering af en benoemde een nieuw, katholiek stadsbestuur.In oktober 1585 deed de protestantse Gelderse stadhouder Adolf graaf van Nieuwenaar een poging Nijmegen te heroveren, via de aanleg van fort Knodsenburg en door middel van een list: een protestantse Nijmegenaar, Jan Haritz, die een toren in de stadsmuur bewoonde, zou door een gat in de muur van zijn woonkamer Staatse soldaten binnensmokkelen voor een protestantse tegenopstand. In de pop up - tentoonstelling van de Maand van de Geschiedenis in oktober 2018 kon de bezoeker zien hoe deze geplande opstand op dramatische wijze mislukte.Het complot van deze tegenopstand was in de Nijmeegse geschiedschrijving tot 2018 geheel in vergetelheid geraakt sinds stadsarchivaris H.D.J. van Schevichaven er in 1910 een laatste publicatie aan wijdde. Recentelijk is nieuw materiaal over het dramatische voorval ontdekt door de Werkgroep HistorieRijkNijmegen en de Stichting Fenix, twee werkverbanden die zich inzetten voor fundamenteel onderzoek en betere financiering en werkgelegenheid voor professionele wetenschappelijk onderzoekers. Dit mooie resultaat toont het belang aan van goed bronnenonderzoek, zeg maar het aloude, gespecialiseerde monnikenwerk.Deze ontdekking is bovendien een spin-off van twee belangrijke maar kaalbezuinigde, grootschalige Gelderse onderzoeksprojecten, uniek in Nederland, die door de medewerkers van Fenix en HistorieRijkNijmegen inmiddels al jarenlang via bijstandsuitkeringen (!) en andere financiële lapmiddelen draaiende worden gehouden. De Gemeente Nijmegen, de Provincie Gelderland en de Radboud Universiteit zouden eindelijk eens met de beide werkverbanden om de tafel moeten gaan zitten, om met gezamenlijke financiële bijdragen van alle betrokkenen deze unieke projecten te behouden: jazeker, een gezamenlijke opstand tegen 35 jaar landelijke bezuinigingen op Letterenstudies en fundamenteel onderzoek !Tekst: Peet Theeuwen, medewerker HistorieRijkNijmegen / voorzitter Stichting Fenix